Sớ đầu đuôi MN Thứ hai - Sớ đầu đuôi XỔ SỐ MIỀN NAM

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 30-03-2023
Sớ đầu đuôi Miền Nam
Thứ Ba,28-03-2023 Bến Tre32-10Vũng Tàu87-48Bạc Liêu36-86
Thứ Ba,21-03-2023 Bến Tre-Vũng Tàu-Bạc Liêu-
Thứ Ba,14-03-2023 Bến Tre-Vũng Tàu-Bạc Liêu-
Thứ Ba,28-02-2023 Bến Tre16-38Vũng Tàu58-11Bạc Liêu14-45
Thứ Ba,21-02-2023 Bến Tre64-03Vũng Tàu74-86Bạc Liêu14-07
Thứ Ba,14-02-2023 Bến Tre57-82Vũng Tàu60-53Bạc Liêu13-04
Thứ Ba,07-02-2023 Bến Tre92-67Vũng Tàu71-44Bạc Liêu58-38
Thứ Ba,31-01-2023 Bến Tre38-62Vũng Tàu12-89Bạc Liêu79-53
Thứ Ba,24-01-2023 Bến Tre40-55Vũng Tàu75-95Bạc Liêu71-80
Thứ Ba,17-01-2023 Bến Tre85-50Vũng Tàu83-53Bạc Liêu97-33
Thứ Ba,10-01-2023 Bến Tre27-62Vũng Tàu48-04Bạc Liêu07-73
Thứ Ba,03-01-2023 Bến Tre08-79Vũng Tàu93-94Bạc Liêu41-22
Thứ Ba,27-12-2022 Bến Tre55-83Vũng Tàu79-78Bạc Liêu42-82
Thứ Ba,20-12-2022 Bến Tre24-45Vũng Tàu28-67Bạc Liêu85-92
Thứ Ba,13-12-2022 Bến Tre55-72Vũng Tàu64-46Bạc Liêu25-43
Thứ Ba,06-12-2022 Bến Tre70-85Vũng Tàu45-57Bạc Liêu51-35
Thứ Ba,29-11-2022 Bến Tre85-22Vũng Tàu32-79Bạc Liêu52-92
Thứ Ba,22-11-2022 Bến Tre55-57Vũng Tàu79-17Bạc Liêu93-09
Thứ Ba,15-11-2022 Bến Tre97-66Vũng Tàu38-25Bạc Liêu48-55
Thứ Ba,08-11-2022 Bến Tre01-26Vũng Tàu95-39Bạc Liêu26-21
Thứ Ba,01-11-2022 Bến Tre19-54Vũng Tàu60-10Bạc Liêu75-65
Thứ Ba,25-10-2022 Bến Tre85-23Vũng Tàu08-68Bạc Liêu13-77
Thứ Ba,18-10-2022 Bến Tre18-27Vũng Tàu34-29Bạc Liêu69-43
Thứ Ba,11-10-2022 Bến Tre62-52Vũng Tàu99-77Bạc Liêu18-20
Thứ Ba,04-10-2022 Bến Tre44-40Vũng Tàu16-23Bạc Liêu59-93
Thứ Ba,27-09-2022 Bến Tre08-09Vũng Tàu55-49Bạc Liêu67-50
Thứ Ba,20-09-2022 Bến Tre79-25Vũng Tàu86-32Bạc Liêu06-28
Thứ Ba,13-09-2022 Bến Tre46-25Vũng Tàu76-60Bạc Liêu24-33
Thứ Ba,06-09-2022 Bến Tre28-26Vũng Tàu25-20Bạc Liêu45-30
Thứ Ba,30-08-2022 Bến Tre94-01Vũng Tàu75-18Bạc Liêu04-15