Sớ đầu đuôi MN Thứ ba - Sớ đầu đuôi XỔ SỐ MIỀN NAM

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 01-04-2023
Sớ đầu đuôi Miền Nam
Thứ Tư,29-03-2023 Đồng Nai91-67Sóc Trăng83-94Cần Thơ38-99
Thứ Tư,22-03-2023 Đồng Nai04-91Sóc Trăng93-20Cần Thơ87-65
Thứ Tư,15-03-2023 Đồng Nai-Sóc Trăng-Cần Thơ-
Thứ Tư,22-02-2023 Đồng Nai76-72Sóc Trăng39-21Cần Thơ45-49
Thứ Tư,15-02-2023 Đồng Nai10-75Sóc Trăng48-18Cần Thơ95-41
Thứ Tư,08-02-2023 Đồng Nai53-64Sóc Trăng54-93Cần Thơ95-76
Thứ Tư,01-02-2023 Đồng Nai07-84Sóc Trăng05-92Cần Thơ18-61
Thứ Tư,25-01-2023 Đồng Nai05-01Sóc Trăng74-05Cần Thơ70-13
Thứ Tư,18-01-2023 Đồng Nai98-07Sóc Trăng51-68Cần Thơ08-63
Thứ Tư,11-01-2023 Đồng Nai29-82Sóc Trăng22-95Cần Thơ22-15
Thứ Tư,04-01-2023 Đồng Nai58-05Sóc Trăng89-65Cần Thơ56-32
Thứ Tư,28-12-2022 Đồng Nai85-19Sóc Trăng52-88Cần Thơ18-05
Thứ Tư,21-12-2022 Đồng Nai81-54Sóc Trăng28-52Cần Thơ14-79
Thứ Tư,14-12-2022 Đồng Nai13-64Sóc Trăng86-85Cần Thơ60-19
Thứ Tư,07-12-2022 Đồng Nai80-95Sóc Trăng96-91Cần Thơ46-94
Thứ Tư,30-11-2022 Đồng Nai59-66Sóc Trăng29-44Cần Thơ13-70
Thứ Tư,23-11-2022 Đồng Nai88-91Sóc Trăng95-45Cần Thơ40-67
Thứ Tư,16-11-2022 Đồng Nai91-89Sóc Trăng01-76Cần Thơ91-44
Thứ Tư,09-11-2022 Đồng Nai70-87Sóc Trăng17-54Cần Thơ48-43
Thứ Tư,02-11-2022 Đồng Nai12-15Sóc Trăng82-42Cần Thơ62-32
Thứ Tư,26-10-2022 Đồng Nai12-09Sóc Trăng52-82Cần Thơ97-44
Thứ Tư,19-10-2022 Đồng Nai21-88Sóc Trăng95-34Cần Thơ01-59
Thứ Tư,12-10-2022 Đồng Nai86-84Sóc Trăng07-05Cần Thơ92-08
Thứ Tư,05-10-2022 Đồng Nai27-47Sóc Trăng80-87Cần Thơ96-56
Thứ Tư,28-09-2022 Đồng Nai56-30Sóc Trăng72-27Cần Thơ15-66
Thứ Tư,21-09-2022 Đồng Nai08-70Sóc Trăng88-54Cần Thơ74-43
Thứ Tư,14-09-2022 Đồng Nai56-20Sóc Trăng97-67Cần Thơ97-57
Thứ Tư,07-09-2022 Đồng Nai84-70Sóc Trăng95-80Cần Thơ20-34
Thứ Tư,31-08-2022 Đồng Nai32-37Sóc Trăng92-31Cần Thơ49-28
Thứ Tư,24-08-2022 Đồng Nai99-75Sóc Trăng26-72Cần Thơ18-01