Sớ đầu đuôi Miền Nam - Sớ đầu đuôi XSMN - Xổ số Plus™

Hôm nay: Thứ Sáu, Ngày 23-02-2024
Sớ đầu đuôi Miền Nam
Thứ Sáu,23-02-2024 Vĩnh Long82-18Bình Dương31-12Trà Vinh50-70
Thứ Năm,22-02-2024 Tây Ninh68-39An Giang81-04Bình Thuận73-75
Thứ Tư,21-02-2024 Đồng Nai68-30Cần Thơ62-09Sóc Trăng93-40
Thứ Ba,20-02-2024 Bến Tre48-81Vũng Tàu83-11Bạc Liêu79-01
Thứ Hai,19-02-2024 Hồ Chí Minh99-24Đồng Tháp92-25Cà Mau43-36
Chủ Nhật,18-02-2024 Tiền Giang22-39Kiên Giang90-56Đà Lạt97-15
Thứ Bảy,17-02-2024 Hồ Chí Minh37-27Long An38-77Bình Phước40-20Hậu Giang93-46
Thứ Sáu,16-02-2024 Vĩnh Long89-29Bình Dương23-38Trà Vinh89-98
Thứ Năm,15-02-2024 Tây Ninh63-26An Giang34-29Bình Thuận34-43
Thứ Tư,14-02-2024 Đồng Nai00-01Cần Thơ56-03Sóc Trăng79-41
Thứ Ba,13-02-2024 Bến Tre44-41Vũng Tàu35-00Bạc Liêu08-05
Thứ Hai,12-02-2024 Hồ Chí Minh37-61Đồng Tháp87-27Cà Mau37-68
Chủ Nhật,11-02-2024 Tiền Giang30-54Kiên Giang18-82Đà Lạt90-08
Thứ Bảy,10-02-2024 Hồ Chí Minh89-89Long An00-05Bình Phước77-33Hậu Giang20-04
Thứ Sáu,09-02-2024 Vĩnh Long13-74Bình Dương95-15Trà Vinh20-98
Thứ Năm,08-02-2024 Tây Ninh99-05An Giang48-66Bình Thuận08-46
Thứ Tư,07-02-2024 Đồng Nai46-78Cần Thơ64-55Sóc Trăng25-96
Thứ Sáu,02-02-2024 Vĩnh Long78-Bình Dương12-93Trà Vinh89-
Thứ Năm,01-02-2024 Tây Ninh13-59An Giang84-36Bình Thuận48-50
Thứ Tư,31-01-2024 Đồng Nai55-96Cần Thơ90-25Sóc Trăng72-90
Thứ Ba,30-01-2024 Bến Tre15-72Vũng Tàu71-48Bạc Liêu40-55
Thứ Hai,29-01-2024 Hồ Chí Minh58-13Đồng Tháp33-64Cà Mau62-22
Chủ Nhật,28-01-2024 Tiền Giang69-91Kiên Giang91-09Đà Lạt44-62
Thứ Bảy,27-01-2024 Hồ Chí Minh28-97Long An26-63Bình Phước69-92Hậu Giang25-18
Thứ Sáu,26-01-2024 Vĩnh Long63-22Bình Dương71-87Trà Vinh84-21
Thứ Năm,25-01-2024 Tây Ninh48-78An Giang30-60Bình Thuận73-36
Thứ Tư,24-01-2024 Đồng Nai22-39Cần Thơ19-29Sóc Trăng60-77
Thứ Ba,23-01-2024 Bến Tre52-83Vũng Tàu44-05Bạc Liêu20-38
Thứ Hai,22-01-2024 Hồ Chí Minh57-43Đồng Tháp93-15Cà Mau89-78
Chủ Nhật,21-01-2024 Tiền Giang08-29Kiên Giang57-24Đà Lạt41-35