Sớ đầu đuôi MT Thứ bảy - Sớ đầu đuôi XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 30-03-2023
Sớ đầu đuôi Miền Trung
Chủ Nhật,26-03-2023 Khánh Hòa77-50TT Huế97-53Kon Tum28-13
Chủ Nhật,19-03-2023 Khánh Hòa-TT Huế-Kon Tum-
Chủ Nhật,12-03-2023 Khánh Hòa-TT Huế-Kon Tum-
Chủ Nhật,26-02-2023 Khánh Hòa22-95TT Huế80-10Kon Tum21-56
Chủ Nhật,19-02-2023 Khánh Hòa88-85TT Huế46-78Kon Tum11-18
Chủ Nhật,12-02-2023 Khánh Hòa55-52TT Huế05-78Kon Tum27-10
Chủ Nhật,05-02-2023 Khánh Hòa86-56TT Huế14-09Kon Tum14-85
Chủ Nhật,29-01-2023 Khánh Hòa20-28TT Huế18-65Kon Tum36-75
Chủ Nhật,22-01-2023 Khánh Hòa81-24TT Huế83-31Kon Tum36-75
Chủ Nhật,15-01-2023 Khánh Hòa00-48TT Huế82-21Kon Tum53-78
Chủ Nhật,08-01-2023 Khánh Hòa40-68TT Huế97-38Kon Tum97-04
Chủ Nhật,01-01-2023 Khánh Hòa78-44TT Huế99-76Kon Tum22-79
Chủ Nhật,25-12-2022 Khánh Hòa54-26TT Huế91-98Kon Tum36-78
Chủ Nhật,18-12-2022 Khánh Hòa70-06TT Huế23-74Kon Tum68-60
Chủ Nhật,11-12-2022 Khánh Hòa46-69TT Huế17-43Kon Tum73-20
Chủ Nhật,04-12-2022 Khánh Hòa40-45TT Huế49-29Kon Tum61-29
Chủ Nhật,27-11-2022 Khánh Hòa39-78TT Huế92-60Kon Tum70-92
Chủ Nhật,20-11-2022 Khánh Hòa02-77TT Huế80-52Kon Tum74-75
Chủ Nhật,13-11-2022 Khánh Hòa41-04TT Huế51-12Kon Tum91-59
Chủ Nhật,06-11-2022 Khánh Hòa08-47TT Huế59-26Kon Tum46-64
Chủ Nhật,30-10-2022 Khánh Hòa76-25TT Huế25-45Kon Tum13-91
Chủ Nhật,23-10-2022 Khánh Hòa86-86TT Huế49-85Kon Tum15-59
Chủ Nhật,16-10-2022 Khánh Hòa94-50TT Huế63-04Kon Tum29-43
Chủ Nhật,09-10-2022 Khánh Hòa50-38TT Huế55-98Kon Tum92-73
Chủ Nhật,02-10-2022 Khánh Hòa63-58TT Huế24-35Kon Tum00-97
Chủ Nhật,25-09-2022 Khánh Hòa33-24TT Huế67-21Kon Tum73-73
Chủ Nhật,18-09-2022 Khánh Hòa09-08TT Huế58-56Kon Tum67-86
Chủ Nhật,11-09-2022 Khánh Hòa98-62TT Huế04-55Kon Tum23-11
Chủ Nhật,04-09-2022 Khánh Hòa61-30TT Huế99-15Kon Tum21-22
Chủ Nhật,28-08-2022 Khánh Hòa51-24TT Huế28-52Kon Tum04-93