Sớ đầu đuôi MT Chủ nhật - Sớ đầu đuôi XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 22-02-2024
Sớ đầu đuôi Miền Trung
Thứ Hai,19-02-2024 Phú Yên14-64TT Huế79-20
Thứ Hai,12-02-2024 Phú Yên96-85TT Huế81-50
Thứ Hai,29-01-2024 Phú Yên24-27TT Huế63-37
Thứ Hai,22-01-2024 Phú Yên48-75TT Huế92-68
Thứ Hai,15-01-2024 Phú Yên14-12TT Huế86-57
Thứ Hai,08-01-2024 Phú Yên68-73TT Huế24-94
Thứ Hai,01-01-2024 Phú Yên75-96TT Huế36-02
Thứ Hai,25-12-2023 Phú Yên83-89TT Huế55-67
Thứ Hai,18-12-2023 Phú Yên18-24TT Huế14-89
Thứ Hai,04-09-2023 Phú Yên78-56TT Huế22-73
Thứ Hai,28-08-2023 Phú Yên99-33TT Huế27-25
Thứ Hai,21-08-2023 Phú Yên08-23TT Huế87-24
Thứ Hai,14-08-2023 Phú Yên33-69TT Huế04-82
Thứ Hai,07-08-2023 Phú Yên98-29TT Huế55-74
Thứ Hai,31-07-2023 Phú Yên16-49TT Huế56-71
Thứ Hai,24-07-2023 Phú Yên63-56TT Huế91-38
Thứ Hai,17-07-2023 Phú Yên78-24TT Huế73-87
Thứ Hai,10-07-2023 Phú Yên66-87TT Huế38-44
Thứ Hai,03-07-2023 Phú Yên20-69TT Huế73-10
Thứ Hai,26-06-2023 Phú Yên86-18TT Huế35-05
Thứ Hai,19-06-2023 Phú Yên22-82TT Huế68-59
Thứ Hai,12-06-2023 Phú Yên29-46TT Huế17-14
Thứ Hai,05-06-2023 Phú Yên51-79TT Huế29-70
Thứ Hai,15-05-2023 TT Huế27-54Phú Yên46-38
Thứ Hai,08-05-2023 TT Huế67-83Phú Yên62-80
Thứ Hai,01-05-2023 TT Huế87-33Phú Yên15-05
Thứ Hai,24-04-2023 TT Huế23-17Phú Yên24-66
Thứ Hai,17-04-2023 TT Huế74-80Phú Yên30-03
Thứ Hai,10-04-2023 TT Huế42-11Phú Yên02-87
Thứ Hai,03-04-2023 TT Huế85-12Phú Yên41-10
Thứ Hai,27-03-2023 TT Huế62-47Phú Yên97-37
Thứ Hai,20-03-2023 TT Huế-Phú Yên-
Thứ Hai,13-03-2023 TT Huế-Phú Yên-
Thứ Hai,27-02-2023 TT Huế45-19Phú Yên77-36
Thứ Hai,20-02-2023 TT Huế58-20Phú Yên25-34
Thứ Hai,13-02-2023 Phú Yên10-72TT Huế70-06
Thứ Hai,06-02-2023 TT Huế25-41Phú Yên75-30
Thứ Hai,30-01-2023 TT Huế25-33Phú Yên05-45
Thứ Hai,23-01-2023 TT Huế25-33Phú Yên05-45
Thứ Hai,16-01-2023 TT Huế74-53Phú Yên03-24
Thứ Hai,09-01-2023 TT Huế10-86Phú Yên29-93
Thứ Hai,02-01-2023 TT Huế65-35Phú Yên83-78
Thứ Hai,26-12-2022 TT Huế67-06Phú Yên37-54
Thứ Hai,19-12-2022 TT Huế70-92Phú Yên66-97
Thứ Hai,12-12-2022 TT Huế56-68Phú Yên07-93