Sớ đầu đuôi MT Chủ nhật - Sớ đầu đuôi XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 01-04-2023
Sớ đầu đuôi Miền Trung
Thứ Hai,27-03-2023 TT Huế62-47Phú Yên97-37
Thứ Hai,20-03-2023 TT Huế-Phú Yên-
Thứ Hai,13-03-2023 TT Huế-Phú Yên-
Thứ Hai,27-02-2023 TT Huế45-19Phú Yên77-36
Thứ Hai,20-02-2023 TT Huế58-20Phú Yên25-34
Thứ Hai,13-02-2023 Phú Yên10-72TT Huế70-06
Thứ Hai,06-02-2023 TT Huế25-41Phú Yên75-30
Thứ Hai,30-01-2023 TT Huế25-33Phú Yên05-45
Thứ Hai,23-01-2023 TT Huế25-33Phú Yên05-45
Thứ Hai,16-01-2023 TT Huế74-53Phú Yên03-24
Thứ Hai,09-01-2023 TT Huế10-86Phú Yên29-93
Thứ Hai,02-01-2023 TT Huế65-35Phú Yên83-78
Thứ Hai,26-12-2022 TT Huế67-06Phú Yên37-54
Thứ Hai,19-12-2022 TT Huế70-92Phú Yên66-97
Thứ Hai,12-12-2022 TT Huế56-68Phú Yên07-93
Thứ Hai,05-12-2022 TT Huế08-43Phú Yên16-99
Thứ Hai,28-11-2022 TT Huế66-33Phú Yên50-10
Thứ Hai,21-11-2022 TT Huế53-41Phú Yên38-88
Thứ Hai,14-11-2022 TT Huế18-17Phú Yên87-05
Thứ Hai,07-11-2022 TT Huế32-09Phú Yên21-95
Thứ Hai,31-10-2022 TT Huế59-82Phú Yên37-30
Thứ Hai,24-10-2022 TT Huế80-87Phú Yên94-05
Thứ Hai,17-10-2022 TT Huế50-89Phú Yên51-22
Thứ Hai,10-10-2022 TT Huế58-32Phú Yên68-36
Thứ Hai,03-10-2022 TT Huế51-37Phú Yên52-74
Thứ Hai,26-09-2022 TT Huế33-41Phú Yên56-07
Thứ Hai,19-09-2022 TT Huế98-94Phú Yên03-73
Thứ Hai,12-09-2022 TT Huế04-29Phú Yên87-93
Thứ Hai,05-09-2022 TT Huế05-58Phú Yên45-48
Thứ Hai,29-08-2022 TT Huế97-86Phú Yên94-95
Thứ Hai,22-08-2022 TT Huế86-04Phú Yên58-21
Thứ Hai,15-08-2022 TT Huế01-46Phú Yên20-07
Thứ Hai,08-08-2022 TT Huế25-58Phú Yên90-57
Thứ Hai,01-08-2022 TT Huế51-87Phú Yên90-62
Thứ Hai,25-07-2022 TT Huế49-96Phú Yên31-01
Thứ Hai,18-07-2022 TT Huế03-48Phú Yên17-70
Thứ Hai,11-07-2022 TT Huế15-84Phú Yên18-20
Thứ Hai,04-07-2022 TT Huế86-03Phú Yên40-57
Thứ Hai,27-06-2022 TT Huế80-41Phú Yên34-72
Thứ Hai,20-06-2022 TT Huế80-51Phú Yên65-99
Thứ Hai,13-06-2022 TT Huế11-03Phú Yên80-36
Thứ Hai,06-06-2022 TT Huế35-22Phú Yên29-22
Thứ Hai,30-05-2022 TT Huế65-93Phú Yên59-82
Thứ Hai,23-05-2022 TT Huế69-84Phú Yên49-31
Thứ Hai,16-05-2022 TT Huế99-16Phú Yên87-27