Sớ đầu đuôi Miền Trung - Sớ đầu đuôi XSMT - Xổ số Plus™

Hôm nay: Thứ Sáu, Ngày 23-02-2024
Sớ đầu đuôi Miền Trung
Thứ Năm,22-02-2024 Bình Định38-93Quảng Trị35-46Quảng Bình56-67
Thứ Tư,21-02-2024 Đà Nẵng00-69Khánh Hòa01-23
Thứ Ba,20-02-2024 Đắc Lắc91-51Quảng Nam58-30
Thứ Hai,19-02-2024 Phú Yên14-64TT Huế79-20
Chủ Nhật,18-02-2024 Kon Tum05-47Khánh Hòa30-24TT Huế16-02
Thứ Bảy,17-02-2024 Đà Nẵng23-14Quảng Ngãi04-48Đắc Nông46-42
Thứ Sáu,16-02-2024 Gia Lai35-28Ninh Thuận61-06
Thứ Năm,15-02-2024 Bình Định97-48Quảng Trị73-58Quảng Bình79-18
Thứ Tư,14-02-2024 Đà Nẵng15-51Khánh Hòa87-47
Thứ Ba,13-02-2024 Đắc Lắc60-38Quảng Nam70-59
Thứ Hai,12-02-2024 Phú Yên96-85TT Huế81-50
Chủ Nhật,11-02-2024 Kon Tum81-46Khánh Hòa98-49TT Huế50-44
Thứ Bảy,10-02-2024 Đà Nẵng40-78Quảng Ngãi05-39Đắc Nông02-79
Thứ Sáu,09-02-2024 Gia Lai39-88Ninh Thuận26-83
Thứ Năm,08-02-2024 Bình Định79-64Quảng Trị09-55Quảng Bình69-89
Thứ Tư,07-02-2024 Đà Nẵng48-77Khánh Hòa75-98
Thứ Năm,01-02-2024 Bình Định67-64Quảng Trị25-11Quảng Bình78-21
Thứ Tư,31-01-2024 Đà Nẵng66-70Khánh Hòa43-27
Thứ Ba,30-01-2024 Đắc Lắc98-23Quảng Nam30-51
Thứ Hai,29-01-2024 Phú Yên24-27TT Huế63-37
Chủ Nhật,28-01-2024 Kon Tum21-15Khánh Hòa66-89TT Huế70-11
Thứ Bảy,27-01-2024 Đà Nẵng42-63Quảng Ngãi22-78Đắc Nông33-13
Thứ Sáu,26-01-2024 Gia Lai11-19Ninh Thuận37-95
Thứ Năm,25-01-2024 Bình Định21-60Quảng Trị88-80Quảng Bình20-68
Thứ Tư,24-01-2024 Đà Nẵng61-97Khánh Hòa40-51
Thứ Ba,23-01-2024 Đắc Lắc67-38Quảng Nam39-34
Thứ Hai,22-01-2024 Phú Yên48-75TT Huế92-68
Chủ Nhật,21-01-2024 Kon Tum21-67Khánh Hòa93-98TT Huế34-10
Thứ Bảy,20-01-2024 Đà Nẵng66-02Quảng Ngãi16-91Đắc Nông74-62
Thứ Sáu,19-01-2024 Gia Lai24-90Ninh Thuận40-98