Sớ đầu đuôi Miền Trung - Sớ đầu đuôi XSMT - Xổ số Plus™

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 01-06-2023
Sớ đầu đuôi Miền Trung
Thứ Năm,01-06-2023 Bình Định65-20Quảng Trị87-99Quảng Bình55-70
Thứ Tư,31-05-2023 Đà Nẵng80-15Khánh Hòa28-29
Thứ Ba,30-05-2023 Đắc Lắc64-71Quảng Nam33-96
Chủ Nhật,28-05-2023 Kon Tum-Khánh Hòa-TT Huế-
Thứ Bảy,27-05-2023 Đà Nẵng84-85Quảng Ngãi35-84Đắc Nông80-91
Thứ Sáu,26-05-2023 Gia Lai71-30Ninh Thuận00-79
Thứ Năm,25-05-2023 Bình Định46-05Quảng Trị36-89Quảng Bình40-83
Thứ Tư,24-05-2023 Đà Nẵng57-93Khánh Hòa94-97
Chủ Nhật,21-05-2023 Khánh Hòa14-77TT Huế54-59Kon Tum23-36
Thứ Bảy,20-05-2023 Đà Nẵng19-52Quảng Ngãi74-79Đắc Nông47-25
Thứ Sáu,19-05-2023 Gia Lai64-99Ninh Thuận30-29
Thứ Năm,18-05-2023 Bình Định34-98Quảng Bình19-94Quảng Trị82-71
Thứ Tư,17-05-2023 Khánh Hòa85-69Đà Nẵng29-96
Thứ Ba,16-05-2023 Đắc Lắc10-13Quảng Nam21-82
Thứ Hai,15-05-2023 TT Huế27-54Phú Yên46-38
Chủ Nhật,14-05-2023 Khánh Hòa77-84TT Huế45-42Kon Tum91-89
Thứ Bảy,13-05-2023 Đà Nẵng57-97Quảng Ngãi19-53Đắc Nông35-40
Thứ Sáu,12-05-2023 Gia Lai61-83Ninh Thuận89-93
Thứ Năm,11-05-2023 Bình Định96-81Quảng Bình66-04Quảng Trị53-38
Thứ Tư,10-05-2023 Khánh Hòa01-73Đà Nẵng33-62
Thứ Ba,09-05-2023 Đắc Lắc78-26Quảng Nam36-25
Thứ Hai,08-05-2023 TT Huế67-83Phú Yên62-80
Chủ Nhật,07-05-2023 Khánh Hòa74-18TT Huế27-12Kon Tum71-50
Thứ Bảy,06-05-2023 Đà Nẵng25-68Quảng Ngãi12-33Đắc Nông73-90
Thứ Sáu,05-05-2023 Gia Lai31-94Ninh Thuận61-58
Thứ Năm,04-05-2023 Bình Định35-30Quảng Bình32-84Quảng Trị50-58
Thứ Tư,03-05-2023 Khánh Hòa33-89Đà Nẵng36-88
Thứ Ba,02-05-2023 Đắc Lắc88-67Quảng Nam09-80
Thứ Hai,01-05-2023 TT Huế87-33Phú Yên15-05
Chủ Nhật,30-04-2023 Khánh Hòa86-21TT Huế94-00Kon Tum15-19