Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số An Giang hôm nay

Hôm nay: Thứ Sáu, Ngày 23-02-2024

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
79 40 09 02
46 54 94 27

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 04

Ngày 22-02-2024
772404
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
10-09-2020 934404 17-09-2020 888379
12-03-2020 578904 19-03-2020 971340
07-04-2016 459004 14-04-2016 731309
06-08-2015 674404 13-08-2015 024702
22-01-2015 146804 29-01-2015 317546
09-05-2013 168504 16-05-2013 135954
05-04-2012 684804 12-04-2012 062094
30-09-2010 654204 07-10-2010 230027

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 04

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
79 1 lần 40 1 lần 09 1 lần 02 1 lần 46 1 lần
54 1 lần 94 1 lần 27 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 2 lần 1 lần 1 lần
1 0 lần 0 lần 0 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 0 lần 0 lần 1 lần
4 2 lần 2 lần 1 lần
5 1 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 1 lần
7 1 lần 1 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 1 lần 2 lần 3 lần

Thống kê chạm

Đầu 0(2 lần) 4(2 lần) 2(1 lần) 5(1 lần) 7(1 lần) 9(1 lần) 1(0 lần) 3(0 lần) 6(0 lần) 8(0 lần)
Đuôi 4(2 lần) 9(2 lần) 0(1 lần) 2(1 lần) 7(1 lần) 6(1 lần) 5(0 lần) 1(0 lần) 3(0 lần) 8(0 lần)
Tổng 9(3 lần) 4(1 lần) 0(1 lần) 2(1 lần) 6(1 lần) 3(1 lần) 7(0 lần) 5(0 lần) 1(0 lần) 8(0 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ sáu sau khi ra 04 vào ngày trước đó

Ngày 22-02-2024
772404
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
10-09-2020 934404 17-09-2020 888379
12-03-2020 578904 19-03-2020 971340
07-04-2016 459004 14-04-2016 731309
06-08-2015 674404 13-08-2015 024702
22-01-2015 146804 29-01-2015 317546
09-05-2013 168504 16-05-2013 135954
05-04-2012 684804 12-04-2012 062094
30-09-2010 654204 07-10-2010 230027