Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Bình Thuận hôm nay

Hôm nay: Thứ Sáu, Ngày 23-02-2024

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
23 22 15 65
52 68 67

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 75

Ngày 22-02-2024
764175
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
11-01-2024 461875 18-01-2024 487423
30-12-2021 196175 06-01-2022 224022
01-11-2018 690575 08-11-2018 663615
21-09-2017 163375 28-09-2017 989165
21-03-2013 875875 28-03-2013 431652
16-08-2012 140375 23-08-2012 887168
26-07-2012 228975 02-08-2012 275367

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 75

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
23 1 lần 22 1 lần 15 1 lần 65 1 lần 52 1 lần
68 1 lần 67 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 0 lần 0 lần 0 lần
1 1 lần 0 lần 1 lần
2 2 lần 2 lần 0 lần
3 0 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 0 lần 2 lần
5 1 lần 2 lần 1 lần
6 3 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 1 lần 1 lần
8 0 lần 1 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê chạm

Đầu 6(3 lần) 2(2 lần) 1(1 lần) 5(1 lần) 0(0 lần) 3(0 lần) 4(0 lần) 7(0 lần) 8(0 lần) 9(0 lần)
Đuôi 2(2 lần) 5(2 lần) 3(1 lần) 7(1 lần) 8(1 lần) 6(0 lần) 1(0 lần) 0(0 lần) 4(0 lần) 9(0 lần)
Tổng 4(2 lần) 5(1 lần) 3(1 lần) 7(1 lần) 6(1 lần) 1(1 lần) 2(0 lần) 8(0 lần) 0(0 lần) 9(0 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ sáu sau khi ra 75 vào ngày trước đó

Ngày 22-02-2024
764175
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
11-01-2024 461875 18-01-2024 487423
30-12-2021 196175 06-01-2022 224022
01-11-2018 690575 08-11-2018 663615
21-09-2017 163375 28-09-2017 989165
21-03-2013 875875 28-03-2013 431652
16-08-2012 140375 23-08-2012 887168
26-07-2012 228975 02-08-2012 275367