Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Cà Mau hôm nay

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 01-04-2023

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
69 05 97 84
41 24 85 31

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 04

Ngày 27-03-2023
022104
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
19-12-2022 782904 26-12-2022 219069
27-06-2022 975604 04-07-2022 183305
30-03-2020 389804 04-05-2020 773597
08-07-2019 273804 15-07-2019 450384
23-04-2018 917904 30-04-2018 576041
11-07-2016 685304 18-07-2016 364569
01-07-2013 631104 08-07-2013 619924
13-08-2012 395504 20-08-2012 731285
05-09-2011 735104 12-09-2011 769231
29-08-2011 150004 05-09-2011 735104
09-02-2009 39004 16-02-2009 66701

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 04

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
69 2 lần 05 1 lần 97 1 lần 84 1 lần 41 1 lần
24 1 lần 85 1 lần 31 1 lần 04 1 lần 01 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 3 lần 0 lần 0 lần
1 0 lần 3 lần 1 lần
2 1 lần 0 lần 1 lần
3 1 lần 0 lần 1 lần
4 1 lần 3 lần 2 lần
5 0 lần 2 lần 4 lần
6 2 lần 0 lần 2 lần
7 0 lần 1 lần 0 lần
8 2 lần 0 lần 0 lần
9 1 lần 2 lần 0 lần

Thống kê chạm

Đầu 0(3 lần) 6(2 lần) 8(2 lần) 2(1 lần) 3(1 lần) 4(1 lần) 9(1 lần) 1(0 lần) 5(0 lần) 7(0 lần)
Đuôi 4(3 lần) 1(3 lần) 9(2 lần) 5(2 lần) 7(1 lần) 0(0 lần) 6(0 lần) 8(0 lần) 2(0 lần) 3(0 lần)
Tổng 5(4 lần) 4(2 lần) 6(2 lần) 1(1 lần) 2(1 lần) 3(1 lần) 9(0 lần) 7(0 lần) 0(0 lần) 8(0 lần)

Các giải đặc biệt ngày 03/04 hàng năm

03-04-2017 186895