Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Cần Thơ hôm nay

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 01-04-2023

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
09 67 74 28
48 47 86 49

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 99

Ngày 29-03-2023
510899
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
08-12-2021 599999 15-12-2021 713409
06-11-2019 706399 13-11-2019 126367
07-02-2018 555999 14-02-2018 576674
23-11-2016 234899 30-11-2016 452809
03-12-2014 072699 10-12-2014 601328
14-08-2013 597499 21-08-2013 261448
18-07-2012 186599 25-07-2012 180747
03-08-2011 235499 10-08-2011 868686
18-11-2009 930499 25-11-2009 914349
15-07-2009 907299 22-07-2009 114039

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 99

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
09 2 lần 67 1 lần 74 1 lần 28 1 lần 48 1 lần
47 1 lần 86 1 lần 49 1 lần 39 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 2 lần 0 lần 1 lần
1 0 lần 0 lần 2 lần
2 1 lần 0 lần 2 lần
3 1 lần 0 lần 2 lần
4 3 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 1 lần 1 lần 0 lần
7 1 lần 2 lần 0 lần
8 1 lần 2 lần 0 lần
9 0 lần 4 lần 2 lần

Thống kê chạm

Đầu 4(3 lần) 0(2 lần) 2(1 lần) 3(1 lần) 6(1 lần) 7(1 lần) 8(1 lần) 1(0 lần) 5(0 lần) 9(0 lần)
Đuôi 9(4 lần) 8(2 lần) 7(2 lần) 4(1 lần) 6(1 lần) 0(0 lần) 2(0 lần) 3(0 lần) 1(0 lần) 5(0 lần)
Tổng 2(2 lần) 9(2 lần) 3(2 lần) 1(2 lần) 4(1 lần) 0(1 lần) 8(0 lần) 7(0 lần) 6(0 lần) 5(0 lần)

Các giải đặc biệt ngày 05/04 hàng năm

05-04-2017 702863