Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Đồng Nai hôm nay

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 01-04-2023

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
18 11 20 51
43 40 26 22

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 67

Ngày 29-03-2023
379867
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
20-02-2019 081967 27-02-2019 171518
02-05-2018 533867 09-05-2018 754411
07-12-2016 559867 14-12-2016 656220
23-11-2016 433667 30-11-2016 835651
23-09-2015 801967 30-09-2015 057943
23-10-2013 824467 30-10-2013 533040
26-01-2011 819067 02-02-2011 941526
07-07-2010 187867 14-07-2010 753722

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 67

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
18 1 lần 11 1 lần 20 1 lần 51 1 lần 43 1 lần
40 1 lần 26 1 lần 22 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 0 lần 2 lần 0 lần
1 2 lần 2 lần 0 lần
2 3 lần 1 lần 2 lần
3 0 lần 1 lần 0 lần
4 2 lần 0 lần 2 lần
5 1 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 1 lần
8 0 lần 1 lần 1 lần
9 0 lần 0 lần 1 lần

Thống kê chạm

Đầu 2(3 lần) 1(2 lần) 4(2 lần) 5(1 lần) 0(0 lần) 3(0 lần) 6(0 lần) 7(0 lần) 8(0 lần) 9(0 lần)
Đuôi 1(2 lần) 0(2 lần) 2(1 lần) 3(1 lần) 6(1 lần) 8(1 lần) 4(0 lần) 5(0 lần) 7(0 lần) 9(0 lần)
Tổng 4(2 lần) 2(2 lần) 6(1 lần) 8(1 lần) 7(1 lần) 9(1 lần) 1(0 lần) 0(0 lần) 3(0 lần) 5(0 lần)

Các giải đặc biệt ngày 05/04 hàng năm

05-04-2017 569695