Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Đà Nẵng hôm nay

Hôm nay: Thứ Sáu, Ngày 23-02-2024

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
83 10 15 96
85 91 60 05

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 69

Ngày 21-02-2024
053869
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
22-06-2022 870469 25-06-2022 627301
07-05-2022 027769 11-05-2022 828046
09-04-2022 995169 13-04-2022 119564
26-03-2022 165869 30-03-2022 990332
05-05-2021 105669 08-05-2021 943716
27-03-2021 122369 31-03-2021 926725
14-11-2020 174069 18-11-2020 722315
11-03-2017 61869 15-03-2017 48218
06-02-2016 348869 10-02-2016 539683
19-09-2015 262369 23-09-2015 700210
19-08-2015 206569 22-08-2015 423420
17-12-2014 759769 20-12-2014 558705
10-07-2013 564669 13-07-2013 027860
24-03-2012 41669 28-03-2012 44115
18-02-2012 92769 22-02-2012 81691
19-10-2011 59669 22-10-2011 64383
29-09-2010 98269 02-10-2010 99785
14-07-2010 72469 17-07-2010 01596
05-09-2009 20169 09-09-2009 92486
31-01-2009 91469 04-02-2009 51210

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 69

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
83 2 lần 10 2 lần 15 2 lần 96 1 lần 85 1 lần
91 1 lần 60 1 lần 05 1 lần 20 1 lần 01 1 lần
46 1 lần 18 1 lần 25 1 lần 16 1 lần 32 1 lần
64 1 lần 86 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 2 lần 4 lần 3 lần
1 6 lần 2 lần 5 lần
2 2 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 2 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 5 lần 3 lần
6 2 lần 4 lần 3 lần
7 0 lần 0 lần 2 lần
8 4 lần 1 lần 0 lần
9 2 lần 0 lần 1 lần

Thống kê chạm

Đầu 1(6 lần) 8(4 lần) 0(2 lần) 2(2 lần) 6(2 lần) 9(2 lần) 3(1 lần) 4(1 lần) 5(0 lần) 7(0 lần)
Đuôi 5(5 lần) 0(4 lần) 6(4 lần) 1(2 lần) 3(2 lần) 8(1 lần) 2(1 lần) 4(1 lần) 9(0 lần) 7(0 lần)
Tổng 1(5 lần) 5(3 lần) 0(3 lần) 6(3 lần) 7(2 lần) 3(1 lần) 2(1 lần) 4(1 lần) 9(1 lần) 8(0 lần)

Các giải đặc biệt ngày 24/02 hàng năm

24-02-2021 267051
24-02-2018 121750
24-02-2016 493412
24-02-2010 24315