Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Đà Nẵng hôm nay

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 30-03-2023

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
45 15 01 70
91 28 50 66

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 43

Ngày 29-03-2023
469743
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
22-02-2023 90643 25-02-2023 097770
08-02-2023 452043 11-02-2023 062345
10-02-2021 625143 13-02-2021 262891
27-06-2020 762043 01-07-2020 269328
23-01-2019 068543 26-01-2019 074815
08-12-2018 926443 12-12-2018 263545
30-12-2017 779843 03-01-2018 291850
26-08-2017 725743 30-08-2017 229215
01-07-2017 022543 05-07-2017 510766
25-02-2017 27743 01-03-2017 93035
06-08-2016 89743 10-08-2016 43864
07-05-2016 94043 11-05-2016 05345
30-01-2016 992843 03-02-2016 619972
01-08-2015 615243 05-08-2015 177801
02-11-2013 089143 06-11-2013 380516
02-01-2013 604143 05-01-2013 513147
21-04-2012 74343 25-04-2012 86001
23-09-2009 30443 26-09-2009 96515
08-04-2009 64043 11-04-2009 30667

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 43

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
45 3 lần 15 3 lần 01 2 lần 70 1 lần 91 1 lần
28 1 lần 50 1 lần 66 1 lần 35 1 lần 64 1 lần
72 1 lần 16 1 lần 47 1 lần 67 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 2 lần 2 lần 3 lần
1 4 lần 3 lần 3 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 0 lần 1 lần
4 4 lần 1 lần 0 lần
5 1 lần 7 lần 1 lần
6 3 lần 2 lần 3 lần
7 2 lần 2 lần 2 lần
8 0 lần 1 lần 1 lần
9 1 lần 0 lần 4 lần

Thống kê chạm

Đầu 1(4 lần) 4(4 lần) 6(3 lần) 0(2 lần) 7(2 lần) 2(1 lần) 3(1 lần) 5(1 lần) 9(1 lần) 8(0 lần)
Đuôi 5(7 lần) 1(3 lần) 6(2 lần) 0(2 lần) 7(2 lần) 4(1 lần) 2(1 lần) 8(1 lần) 3(0 lần) 9(0 lần)
Tổng 9(4 lần) 1(3 lần) 6(3 lần) 0(3 lần) 7(2 lần) 5(1 lần) 2(1 lần) 8(1 lần) 3(1 lần) 4(0 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ năm sau khi ra 43 vào ngày trước đó

Ngày 29-03-2023
469743
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
22-02-2023 90643 25-02-2023 097770
08-02-2023 452043 11-02-2023 062345
10-02-2021 625143 13-02-2021 262891
23-01-2019 068543 26-01-2019 074815
02-01-2013 604143 05-01-2013 513147
23-09-2009 30443 26-09-2009 96515
08-04-2009 64043 11-04-2009 30667

Các giải đặc biệt ngày 01/04 hàng năm

01-04-2017 391726
01-04-2015 539622
01-04-2009 04823