Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh hôm nay

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 30-03-2023

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
35 51 13 76
67 72 37

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 65

Ngày 27-03-2023
196165
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
14-01-2023 105565 16-01-2023 793235
15-08-2020 599965 17-08-2020 749551
27-06-2020 181065 29-06-2020 617635
24-09-2018 555665 29-09-2018 542013
03-03-2018 223365 05-03-2018 526176
08-07-2013 812565 13-07-2013 784567
08-12-2012 472265 10-12-2012 872972
11-07-2011 354665 16-07-2011 989737

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 65

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
35 2 lần 51 1 lần 13 1 lần 76 1 lần 67 1 lần
72 1 lần 37 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 0 lần 0 lần 1 lần
1 1 lần 1 lần 0 lần
2 0 lần 1 lần 0 lần
3 3 lần 1 lần 2 lần
4 0 lần 0 lần 1 lần
5 1 lần 2 lần 0 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 2 lần 2 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 2 lần
9 0 lần 0 lần 1 lần

Thống kê chạm

Đầu 3(3 lần) 7(2 lần) 1(1 lần) 5(1 lần) 6(1 lần) 0(0 lần) 2(0 lần) 4(0 lần) 8(0 lần) 9(0 lần)
Đuôi 7(2 lần) 5(2 lần) 3(1 lần) 1(1 lần) 6(1 lần) 2(1 lần) 0(0 lần) 4(0 lần) 8(0 lần) 9(0 lần)
Tổng 8(2 lần) 3(2 lần) 6(1 lần) 0(1 lần) 4(1 lần) 9(1 lần) 7(0 lần) 5(0 lần) 1(0 lần) 2(0 lần)

Các giải đặc biệt ngày 01/04 hàng năm

01-04-2019 383803
01-04-2017 116860
01-04-2013 794439