Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Khánh Hòa hôm nay

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 22-02-2024

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
34 26 58 21
40 65 29 64

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 23

Ngày 21-02-2024
454123
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
07-06-2023 063123 11-06-2023 785358
10-08-2022 157623 14-08-2022 481534
06-01-2021 821823 10-01-2021 905621
07-06-2020 222523 10-06-2020 482640
15-12-2019 182723 18-12-2019 459465
26-06-2019 211423 30-06-2019 488029
27-12-2017 289723 31-12-2017 694064
30-08-2017 993423 03-09-2017 489489
31-01-2016 527923 03-02-2016 914672
19-03-2014 700023 23-03-2014 329435
02-06-2013 247723 05-06-2013 714022
19-05-2013 455423 22-05-2013 883926
08-05-2013 115823 12-05-2013 072738
27-03-2013 855523 31-03-2013 676118
18-01-2012 33223 25-01-2012 43634
09-03-2011 48923 13-03-2011 62626
07-07-2010 72323 11-07-2010 07400
23-08-2009 26723 26-08-2009 48544

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 23

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
34 2 lần 26 2 lần 58 1 lần 21 1 lần 40 1 lần
65 1 lần 29 1 lần 64 1 lần 89 1 lần 72 1 lần
35 1 lần 22 1 lần 38 1 lần 18 1 lần 00 1 lần
44 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 1 lần 2 lần 3 lần
1 1 lần 1 lần 4 lần
2 5 lần 2 lần 1 lần
3 4 lần 0 lần 3 lần
4 2 lần 4 lần 3 lần
5 1 lần 2 lần 1 lần
6 2 lần 2 lần 1 lần
7 1 lần 0 lần 4 lần
8 1 lần 3 lần 5 lần
9 0 lần 2 lần 3 lần

Thống kê chạm

Đầu 2(5 lần) 3(4 lần) 4(2 lần) 6(2 lần) 0(1 lần) 1(1 lần) 5(1 lần) 7(1 lần) 8(1 lần) 9(0 lần)
Đuôi 4(4 lần) 8(3 lần) 2(2 lần) 6(2 lần) 0(2 lần) 5(2 lần) 9(2 lần) 1(1 lần) 3(0 lần) 7(0 lần)
Tổng 8(5 lần) 1(4 lần) 7(4 lần) 4(3 lần) 0(3 lần) 9(3 lần) 3(3 lần) 2(1 lần) 6(1 lần) 5(1 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ năm sau khi ra 23 vào ngày trước đó

Ngày 21-02-2024
454123
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
07-06-2023 063123 11-06-2023 785358
10-08-2022 157623 14-08-2022 481534
06-01-2021 821823 10-01-2021 905621
26-06-2019 211423 30-06-2019 488029
27-12-2017 289723 31-12-2017 694064
30-08-2017 993423 03-09-2017 489489
19-03-2014 700023 23-03-2014 329435
08-05-2013 115823 12-05-2013 072738
27-03-2013 855523 31-03-2013 676118
18-01-2012 33223 25-01-2012 43634
09-03-2011 48923 13-03-2011 62626
07-07-2010 72323 11-07-2010 07400

Các giải đặc biệt ngày 25/02 hàng năm

25-02-2018 713451
25-02-2015 667238
25-02-2009 35490