Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Kon Tum hôm nay

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 22-02-2024

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
21 78 90 57
37 53

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 47

Ngày 18-02-2024
977947
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
13-06-2021 009847 20-06-2021 425721
15-03-2020 275447 22-03-2020 561978
10-11-2019 551347 17-11-2019 305090
16-03-2014 734847 23-03-2014 862457
10-02-2013 138247 17-02-2013 889237
05-07-2009 58847 12-07-2009 12053

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 47

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
21 1 lần 78 1 lần 90 1 lần 57 1 lần 37 1 lần
53 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 0 lần 1 lần 1 lần
1 0 lần 1 lần 0 lần
2 1 lần 0 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 2 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 1 lần 2 lần 0 lần
8 0 lần 1 lần 1 lần
9 1 lần 0 lần 1 lần

Thống kê chạm

Đầu 5(2 lần) 2(1 lần) 3(1 lần) 7(1 lần) 9(1 lần) 0(0 lần) 1(0 lần) 4(0 lần) 6(0 lần) 8(0 lần)
Đuôi 7(2 lần) 3(1 lần) 0(1 lần) 1(1 lần) 8(1 lần) 5(0 lần) 2(0 lần) 9(0 lần) 4(0 lần) 6(0 lần)
Tổng 3(1 lần) 0(1 lần) 8(1 lần) 5(1 lần) 2(1 lần) 9(1 lần) 7(0 lần) 1(0 lần) 4(0 lần) 6(0 lần)

Các giải đặc biệt ngày 25/02 hàng năm

25-02-2018 495127