Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Long An hôm nay

Hôm nay: Thứ Sáu, Ngày 23-02-2024

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
21 69 04 26
31 86 43

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 77

Ngày 17-02-2024
292377
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
01-07-2023 869377 08-07-2023 812021
13-03-2021 925877 20-03-2021 042869
18-05-2019 010277 25-05-2019 622004
25-11-2017 408077 02-12-2017 182526
25-03-2017 258077 01-04-2017 188131
27-09-2014 701777 04-10-2014 724086
07-04-2012 080577 14-04-2012 875443

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 77

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
21 1 lần 69 1 lần 04 1 lần 26 1 lần 31 1 lần
86 1 lần 43 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 1 lần 0 lần 0 lần
1 0 lần 2 lần 0 lần
2 2 lần 0 lần 0 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 3 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 1 lần 2 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 1 lần
8 1 lần 0 lần 1 lần
9 0 lần 1 lần 0 lần

Thống kê chạm

Đầu 2(2 lần) 0(1 lần) 3(1 lần) 4(1 lần) 6(1 lần) 8(1 lần) 1(0 lần) 5(0 lần) 7(0 lần) 9(0 lần)
Đuôi 1(2 lần) 6(2 lần) 3(1 lần) 4(1 lần) 9(1 lần) 2(0 lần) 0(0 lần) 8(0 lần) 5(0 lần) 7(0 lần)
Tổng 4(3 lần) 3(1 lần) 8(1 lần) 5(1 lần) 7(1 lần) 1(0 lần) 6(0 lần) 9(0 lần) 2(0 lần) 0(0 lần)

Các giải đặc biệt ngày 24/02 hàng năm

24-02-2018 794393