Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Long An hôm nay

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 30-03-2023

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
69 10 43 39
96 42

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 07

Ngày 25-03-2023
814707
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
01-01-2022 688807 08-01-2022 049810
27-01-2018 619207 03-02-2018 585969
17-12-2016 210807 24-12-2016 692843
03-09-2016 874207 10-09-2016 487439
21-12-2013 057507 28-12-2013 002469
16-03-2013 709207 23-03-2013 386296
25-12-2010 322007 01-01-2011 368842

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 07

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
69 2 lần 10 1 lần 43 1 lần 39 1 lần 96 1 lần
42 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 0 lần 1 lần 0 lần
1 1 lần 0 lần 1 lần
2 0 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 0 lần
4 2 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 3 lần
6 2 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 1 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 1 lần 3 lần 0 lần

Thống kê chạm

Đầu 6(2 lần) 4(2 lần) 1(1 lần) 3(1 lần) 9(1 lần) 0(0 lần) 2(0 lần) 5(0 lần) 7(0 lần) 8(0 lần)
Đuôi 9(3 lần) 6(1 lần) 3(1 lần) 0(1 lần) 2(1 lần) 4(0 lần) 1(0 lần) 5(0 lần) 7(0 lần) 8(0 lần)
Tổng 5(3 lần) 6(1 lần) 2(1 lần) 1(1 lần) 7(1 lần) 9(0 lần) 3(0 lần) 0(0 lần) 4(0 lần) 8(0 lần)

Các giải đặc biệt ngày 01/04 hàng năm

01-04-2017 188131