Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Ninh Thuận hôm nay

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 01-04-2023

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
47 82 21 10
61 74 32 59

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 04

Ngày 31-03-2023
004504
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
28-10-2022 132304 04-11-2022 136847
30-04-2021 412804 07-05-2021 201182
19-03-2021 850304 26-03-2021 366321
15-12-2017 514104 22-12-2017 857310
20-05-2016 39904 27-05-2016 33861
04-12-2015 492504 11-12-2015 454474
31-01-2014 314604 07-02-2014 179532
13-03-2009 23904 20-03-2009 68159
23-01-2009 37904 30-01-2009 62451

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 04

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
47 1 lần 82 1 lần 21 1 lần 10 1 lần 61 1 lần
74 1 lần 32 1 lần 59 1 lần 51 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 0 lần 1 lần 1 lần
1 1 lần 3 lần 3 lần
2 1 lần 2 lần 0 lần
3 1 lần 0 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 2 lần 0 lần 1 lần
6 1 lần 0 lần 1 lần
7 1 lần 1 lần 1 lần
8 1 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 1 lần 0 lần

Thống kê chạm

Đầu 5(2 lần) 1(1 lần) 2(1 lần) 3(1 lần) 4(1 lần) 6(1 lần) 7(1 lần) 8(1 lần) 0(0 lần) 9(0 lần)
Đuôi 1(3 lần) 2(2 lần) 4(1 lần) 7(1 lần) 0(1 lần) 9(1 lần) 5(0 lần) 3(0 lần) 6(0 lần) 8(0 lần)
Tổng 1(3 lần) 4(1 lần) 7(1 lần) 0(1 lần) 5(1 lần) 3(1 lần) 6(1 lần) 2(0 lần) 9(0 lần) 8(0 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ bảy sau khi ra 04 vào ngày trước đó

Ngày 31-03-2023
004504
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
28-10-2022 132304 04-11-2022 136847
30-04-2021 412804 07-05-2021 201182
19-03-2021 850304 26-03-2021 366321
15-12-2017 514104 22-12-2017 857310
20-05-2016 39904 27-05-2016 33861
04-12-2015 492504 11-12-2015 454474
31-01-2014 314604 07-02-2014 179532
13-03-2009 23904 20-03-2009 68159
23-01-2009 37904 30-01-2009 62451

Các giải đặc biệt ngày 07/04 hàng năm

07-04-2017 518341