Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Quảng Bình hôm nay

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 30-03-2023

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
57 11 43 69
90 36 24 96

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 97

Ngày 23-03-2023
256397
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
29-10-2020 454997 05-11-2020 711057
01-03-2018 977597 08-03-2018 023111
25-01-2018 933697 01-02-2018 269143
30-03-2017 38197 06-04-2017 563669
23-07-2015 172797 30-07-2015 117590
12-06-2014 012397 19-06-2014 881636
17-04-2014 057897 24-04-2014 130624
17-06-2010 43497 24-06-2010 53596

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 97

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
57 1 lần 11 1 lần 43 1 lần 69 1 lần 90 1 lần
36 1 lần 24 1 lần 96 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 0 lần 1 lần 0 lần
1 1 lần 1 lần 0 lần
2 1 lần 0 lần 2 lần
3 1 lần 1 lần 0 lần
4 1 lần 1 lần 0 lần
5 1 lần 0 lần 2 lần
6 1 lần 2 lần 1 lần
7 0 lần 1 lần 1 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 2 lần 1 lần 2 lần

Thống kê chạm

Đầu 9(2 lần) 1(1 lần) 2(1 lần) 3(1 lần) 4(1 lần) 5(1 lần) 6(1 lần) 0(0 lần) 7(0 lần) 8(0 lần)
Đuôi 6(2 lần) 9(1 lần) 1(1 lần) 3(1 lần) 4(1 lần) 0(1 lần) 7(1 lần) 2(0 lần) 5(0 lần) 8(0 lần)
Tổng 9(2 lần) 2(2 lần) 5(2 lần) 6(1 lần) 7(1 lần) 1(0 lần) 3(0 lần) 4(0 lần) 0(0 lần) 8(0 lần)

Các giải đặc biệt ngày 30/03 hàng năm

30-03-2017 38197