Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Quảng Nam hôm nay

Hôm nay: Thứ Sáu, Ngày 23-02-2024

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
11 03 54 12
62 23 01 05

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 30

Ngày 20-02-2024
555830
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
19-12-2023 060230 26-12-2023 925411
22-03-2022 188130 29-03-2022 300703
06-07-2021 183130 13-07-2021 014554
30-03-2021 577430 06-04-2021 087012
27-11-2018 634430 04-12-2018 220762
11-09-2018 803130 18-09-2018 939923
05-04-2011 49730 12-04-2011 47701
06-10-2009 36130 13-10-2009 23005
21-07-2009 70930 28-07-2009 34478

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 30

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
11 1 lần 03 1 lần 54 1 lần 12 1 lần 62 1 lần
23 1 lần 01 1 lần 05 1 lần 78 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 3 lần 0 lần 0 lần
1 2 lần 2 lần 1 lần
2 1 lần 2 lần 1 lần
3 0 lần 2 lần 2 lần
4 0 lần 1 lần 0 lần
5 1 lần 1 lần 3 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 1 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 1 lần 1 lần
9 0 lần 0 lần 1 lần

Thống kê chạm

Đầu 0(3 lần) 1(2 lần) 2(1 lần) 5(1 lần) 6(1 lần) 7(1 lần) 3(0 lần) 4(0 lần) 8(0 lần) 9(0 lần)
Đuôi 1(2 lần) 2(2 lần) 3(2 lần) 5(1 lần) 4(1 lần) 8(1 lần) 0(0 lần) 6(0 lần) 7(0 lần) 9(0 lần)
Tổng 5(3 lần) 3(2 lần) 1(1 lần) 2(1 lần) 8(1 lần) 9(1 lần) 4(0 lần) 0(0 lần) 6(0 lần) 7(0 lần)

Các giải đặc biệt ngày 27/02 hàng năm

27-02-2018 736456