Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Tây Ninh hôm nay

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 30-03-2023

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
86 28 64 00
36 98 06

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 54

Ngày 23-03-2023
453954
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
10-02-2022 569954 17-02-2022 092286
03-09-2020 900354 10-09-2020 635728
14-12-2017 053854 21-12-2017 934664
10-12-2015 187954 17-12-2015 494900
29-09-2011 410254 06-10-2011 553736
09-09-2010 378254 16-09-2010 766298
11-06-2009 300354 18-06-2009 755306

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 54

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
86 1 lần 28 1 lần 64 1 lần 00 1 lần 36 1 lần
98 1 lần 06 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 2 lần 1 lần 4 lần
1 0 lần 0 lần 1 lần
2 1 lần 0 lần 1 lần
3 1 lần 0 lần 1 lần
4 0 lần 1 lần 2 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 1 lần 3 lần 2 lần
7 0 lần 0 lần 2 lần
8 1 lần 2 lần 1 lần
9 1 lần 0 lần 2 lần

Thống kê chạm

Đầu 0(2 lần) 2(1 lần) 3(1 lần) 6(1 lần) 8(1 lần) 9(1 lần) 1(0 lần) 4(0 lần) 5(0 lần) 7(0 lần)
Đuôi 6(3 lần) 8(2 lần) 0(1 lần) 4(1 lần) 2(0 lần) 3(0 lần) 9(0 lần) 1(0 lần) 5(0 lần) 7(0 lần)
Tổng 0(4 lần) 6(2 lần) 4(2 lần) 9(2 lần) 7(2 lần) 8(1 lần) 2(1 lần) 3(1 lần) 1(1 lần) 5(1 lần)

Các giải đặc biệt ngày 30/03 hàng năm

30-03-2017 624075