Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số TT Huế hôm nay

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 22-02-2024

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
10 86 77 22
35 02

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 20

Ngày 19-02-2024
672720
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
20-02-2023 815920 26-02-2023 051810
22-02-2021 665420 01-03-2021 805286
11-02-2019 434320 18-02-2019 969577
29-06-2015 727420 06-07-2015 346322
26-05-2014 081420 02-06-2014 338135
09-12-2013 241420 16-12-2013 780702

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 20

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
10 1 lần 86 1 lần 77 1 lần 22 1 lần 35 1 lần
02 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 1 lần 1 lần 0 lần
1 1 lần 0 lần 1 lần
2 1 lần 2 lần 1 lần
3 1 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 3 lần
5 0 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 1 lần 1 lần 0 lần
8 1 lần 0 lần 1 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê chạm

Đầu 0(1 lần) 1(1 lần) 2(1 lần) 3(1 lần) 7(1 lần) 8(1 lần) 4(0 lần) 5(0 lần) 6(0 lần) 9(0 lần)
Đuôi 2(2 lần) 0(1 lần) 7(1 lần) 5(1 lần) 6(1 lần) 1(0 lần) 3(0 lần) 8(0 lần) 4(0 lần) 9(0 lần)
Tổng 4(3 lần) 2(1 lần) 1(1 lần) 8(1 lần) 0(0 lần) 7(0 lần) 5(0 lần) 6(0 lần) 3(0 lần) 9(0 lần)

Các giải đặc biệt ngày 25/02 hàng năm

25-02-2019 668590
25-02-2013 854032