Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Trà Vinh hôm nay

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 22-02-2024

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
98 28 26 52
87

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 98

Ngày 16-02-2024
819498
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
09-02-2024 550598 16-02-2024 819498
29-07-2022 062998 05-08-2022 020828
24-12-2021 395598 31-12-2021 425326
01-08-2014 045698 08-08-2014 741752
21-12-2012 263198 28-12-2012 999287

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 98

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
98 1 lần 28 1 lần 26 1 lần 52 1 lần 87 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 0 lần 0 lần 1 lần
1 0 lần 0 lần 0 lần
2 2 lần 1 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 1 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 1 lần 2 lần
8 1 lần 2 lần 1 lần
9 1 lần 0 lần 0 lần

Thống kê chạm

Đầu 2(2 lần) 5(1 lần) 8(1 lần) 9(1 lần) 0(0 lần) 1(0 lần) 3(0 lần) 4(0 lần) 6(0 lần) 7(0 lần)
Đuôi 8(2 lần) 2(1 lần) 6(1 lần) 7(1 lần) 5(0 lần) 9(0 lần) 0(0 lần) 1(0 lần) 3(0 lần) 4(0 lần)
Tổng 7(2 lần) 8(1 lần) 5(1 lần) 0(1 lần) 2(0 lần) 6(0 lần) 9(0 lần) 1(0 lần) 3(0 lần) 4(0 lần)

Các giải đặc biệt ngày 23/02 hàng năm

23-02-2018 191556