Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Trà Vinh hôm nay

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 01-04-2023

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
54 88 65 39
87 12 84 69

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 16

Ngày 31-03-2023
886216
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
08-01-2021 559616 15-01-2021 295088
29-05-2020 160316 05-06-2020 827965
06-12-2019 608516 13-12-2019 932539
19-06-2015 704416 26-06-2015 480587
06-09-2013 745716 13-09-2013 141912
03-08-2012 110416 10-08-2012 336784
12-11-2010 717816 19-11-2010 554469
24-07-2009 316516 31-07-2009 448054
05-06-2009 046716 12-06-2009 859054
03-04-2009 706616 10-04-2009 264350

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 16

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
54 2 lần 88 1 lần 65 1 lần 39 1 lần 87 1 lần
12 1 lần 84 1 lần 69 1 lần 50 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 0 lần 1 lần 0 lần
1 1 lần 0 lần 1 lần
2 0 lần 1 lần 2 lần
3 1 lần 0 lần 1 lần
4 0 lần 3 lần 0 lần
5 3 lần 1 lần 3 lần
6 2 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 1 lần 0 lần
8 3 lần 1 lần 0 lần
9 0 lần 2 lần 2 lần

Thống kê chạm

Đầu 8(3 lần) 5(3 lần) 6(2 lần) 1(1 lần) 3(1 lần) 0(0 lần) 2(0 lần) 4(0 lần) 7(0 lần) 9(0 lần)
Đuôi 4(3 lần) 9(2 lần) 8(1 lần) 5(1 lần) 0(1 lần) 2(1 lần) 7(1 lần) 6(0 lần) 1(0 lần) 3(0 lần)
Tổng 5(3 lần) 9(2 lần) 2(2 lần) 6(1 lần) 1(1 lần) 3(1 lần) 4(0 lần) 8(0 lần) 0(0 lần) 7(0 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ bảy sau khi ra 16 vào ngày trước đó

Ngày 31-03-2023
886216
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
08-01-2021 559616 15-01-2021 295088
29-05-2020 160316 05-06-2020 827965
06-12-2019 608516 13-12-2019 932539
19-06-2015 704416 26-06-2015 480587
06-09-2013 745716 13-09-2013 141912
03-08-2012 110416 10-08-2012 336784
12-11-2010 717816 19-11-2010 554469
24-07-2009 316516 31-07-2009 448054
05-06-2009 046716 12-06-2009 859054
03-04-2009 706616 10-04-2009 264350

Các giải đặc biệt ngày 07/04 hàng năm

07-04-2017 297380