Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Vũng Tàu hôm nay

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 01-04-2023

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
45 71 90 84
38 55 63 36

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 48

Ngày 28-03-2023
414948
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
15-03-2022 334948 22-03-2022 867445
18-05-2021 112448 25-05-2021 900871
23-07-2019 837048 30-07-2019 859890
23-01-2018 384748 30-01-2018 748484
21-02-2017 770748 28-02-2017 178338
11-02-2014 191648 18-02-2014 813455
15-10-2013 168148 22-10-2013 472163
22-12-2009 495648 29-12-2009 720836

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 48

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
45 1 lần 71 1 lần 90 1 lần 84 1 lần 38 1 lần
55 1 lần 63 1 lần 36 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 0 lần 1 lần 1 lần
1 0 lần 1 lần 1 lần
2 0 lần 0 lần 1 lần
3 2 lần 1 lần 0 lần
4 1 lần 1 lần 0 lần
5 1 lần 2 lần 0 lần
6 1 lần 1 lần 0 lần
7 1 lần 0 lần 0 lần
8 1 lần 1 lần 1 lần
9 1 lần 0 lần 4 lần

Thống kê chạm

Đầu 3(2 lần) 4(1 lần) 5(1 lần) 6(1 lần) 7(1 lần) 8(1 lần) 9(1 lần) 0(0 lần) 1(0 lần) 2(0 lần)
Đuôi 5(2 lần) 3(1 lần) 4(1 lần) 6(1 lần) 8(1 lần) 0(1 lần) 1(1 lần) 7(0 lần) 9(0 lần) 2(0 lần)
Tổng 9(4 lần) 8(1 lần) 0(1 lần) 1(1 lần) 2(1 lần) 5(0 lần) 3(0 lần) 4(0 lần) 6(0 lần) 7(0 lần)

Các giải đặc biệt ngày 04/04 hàng năm

04-04-2017 998622