Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Vũng Tàu hôm nay

Hôm nay: Thứ Sáu, Ngày 23-02-2024

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
0 71 52 19
89

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 11

Ngày 20-02-2024
043811
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
28-02-2023 957411 14-03-2023 0
11-11-2014 255811 18-11-2014 537271
16-11-2010 988711 23-11-2010 159052
09-02-2010 429511 16-02-2010 496319
06-10-2009 462111 13-10-2009 017289

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 11

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
0 1 lần 71 1 lần 52 1 lần 19 1 lần 89 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 1 lần 1 lần 3 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 0 lần 1 lần 1 lần
3 0 lần 0 lần 1 lần
4 0 lần 0 lần 1 lần
5 1 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 1 lần 0 lần 3 lần
8 1 lần 0 lần 2 lần
9 0 lần 2 lần 1 lần

Thống kê chạm

Đầu 0(1 lần) 1(1 lần) 5(1 lần) 7(1 lần) 8(1 lần) 2(0 lần) 3(0 lần) 4(0 lần) 6(0 lần) 9(0 lần)
Đuôi 9(2 lần) 0(1 lần) 1(1 lần) 2(1 lần) 5(0 lần) 7(0 lần) 8(0 lần) 3(0 lần) 4(0 lần) 6(0 lần)
Tổng 0(3 lần) 7(3 lần) 8(2 lần) 9(1 lần) 1(1 lần) 2(1 lần) 5(1 lần) 3(1 lần) 4(1 lần) 6(1 lần)

Các giải đặc biệt ngày 27/02 hàng năm

27-02-2018 157403