Thống kê đầu đuôi XSBDI - Bảng đầu đuôi xổ số Bình Định

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 01-04-2023
Thống kê đầu đuôi xổ số Bình Định
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Khoảng lần

Thống kê đầu loto xổ số Bình Định trong vòng 20 lần từ 30/03/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
30-03-2023 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần
23-03-2023 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần
16-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
23-02-2023 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần
16-02-2023 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần
09-02-2023 3 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần
02-02-2023 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
26-01-2023 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần
19-01-2023 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần
12-01-2023 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 0 lần
05-01-2023 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần
29-12-2022 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần
22-12-2022 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
15-12-2022 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần
08-12-2022 3 lần 4 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần
01-12-2022 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần
24-11-2022 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
17-11-2022 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 5 lần 2 lần 0 lần
10-11-2022 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần
03-11-2022 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Bình Định trong vòng 20 lần từ 30/03/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
30-03-2023 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 5 lần 1 lần 2 lần 3 lần
23-03-2023 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 0 lần 4 lần
16-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
23-02-2023 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 5 lần 2 lần
16-02-2023 0 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần
09-02-2023 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần
02-02-2023 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
26-01-2023 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần
19-01-2023 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần
12-01-2023 2 lần 0 lần 0 lần 4 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần 4 lần
05-01-2023 3 lần 1 lần 5 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần
29-12-2022 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần
22-12-2022 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần
15-12-2022 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần
08-12-2022 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần
01-12-2022 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần
24-11-2022 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 0 lần 3 lần 5 lần
17-11-2022 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần
10-11-2022 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần
03-11-2022 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
30-03-2023 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần
23-03-2023 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần
16-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
23-02-2023 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần
16-02-2023 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần
09-02-2023 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
02-02-2023 1 lần 0 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần
26-01-2023 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
19-01-2023 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
12-01-2023 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 5 lần
05-01-2023 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần
29-12-2022 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần
22-12-2022 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần
15-12-2022 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần
08-12-2022 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần
01-12-2022 4 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần
24-11-2022 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
17-11-2022 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần
10-11-2022 0 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần 0 lần 1 lần
03-11-2022 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần