Thống kê đầu đuôi XSDLK - Bảng đầu đuôi xổ số Đắc Lắc

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 01-04-2023
Thống kê đầu đuôi xổ số Đắc Lắc
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Khoảng lần

Thống kê đầu loto xổ số Đắc Lắc trong vòng 20 lần từ 28/03/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
28-03-2023 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần
21-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
14-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
28-02-2023 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần
21-02-2023 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
14-02-2023 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần
07-02-2023 4 lần 1 lần 6 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần
31-01-2023 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
24-01-2023 0 lần 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần
17-01-2023 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần
10-01-2023 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 5 lần
03-01-2023 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 5 lần 2 lần 4 lần 1 lần
27-12-2022 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần
20-12-2022 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 5 lần 1 lần 2 lần 0 lần
13-12-2022 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần
06-12-2022 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần
29-11-2022 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 5 lần
22-11-2022 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần
15-11-2022 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần
08-11-2022 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Đắc Lắc trong vòng 20 lần từ 28/03/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
28-03-2023 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần
21-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
14-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
28-02-2023 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần 4 lần
21-02-2023 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần
14-02-2023 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần
07-02-2023 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
31-01-2023 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần
24-01-2023 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 0 lần 5 lần 1 lần 1 lần
17-01-2023 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
10-01-2023 0 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần
03-01-2023 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần
27-12-2022 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần
20-12-2022 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
13-12-2022 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần
06-12-2022 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần
29-11-2022 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần
22-11-2022 6 lần 0 lần 1 lần 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần
15-11-2022 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần
08-11-2022 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
28-03-2023 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
21-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
14-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
28-02-2023 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 5 lần 2 lần
21-02-2023 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
14-02-2023 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
07-02-2023 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần
31-01-2023 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần
24-01-2023 1 lần 2 lần 6 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần
17-01-2023 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
10-01-2023 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần
03-01-2023 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
27-12-2022 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần
20-12-2022 1 lần 0 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần
13-12-2022 6 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần
06-12-2022 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần
29-11-2022 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần
22-11-2022 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần 0 lần 1 lần
15-11-2022 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần
08-11-2022 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần