Thống kê đầu đuôi XSKG - Bảng đầu đuôi xổ số Kiên Giang

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 30-03-2023
Thống kê đầu đuôi xổ số Kiên Giang
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Khoảng lần

Thống kê đầu loto xổ số Kiên Giang trong vòng 20 lần từ 26/03/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26-03-2023 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần
19-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
12-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
26-02-2023 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần
19-02-2023 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần
12-02-2023 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
05-02-2023 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
29-01-2023 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần
22-01-2023 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 6 lần
15-01-2023 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần
08-01-2023 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần
01-01-2023 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần
25-12-2022 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần
18-12-2022 3 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần
11-12-2022 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 5 lần 0 lần 2 lần
04-12-2022 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
27-11-2022 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần
20-11-2022 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần
13-11-2022 5 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
06-11-2022 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Kiên Giang trong vòng 20 lần từ 26/03/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26-03-2023 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần
19-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
12-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
26-02-2023 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 6 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần
19-02-2023 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
12-02-2023 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
05-02-2023 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 6 lần 0 lần
29-01-2023 3 lần 5 lần 0 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần
22-01-2023 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
15-01-2023 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 5 lần 0 lần 1 lần 1 lần
08-01-2023 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần
01-01-2023 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần
25-12-2022 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
18-12-2022 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần
11-12-2022 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần
04-12-2022 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần
27-11-2022 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần
20-11-2022 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần
13-11-2022 5 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần
06-11-2022 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26-03-2023 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
19-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
12-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
26-02-2023 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 0 lần 1 lần 5 lần
19-02-2023 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần
12-02-2023 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
05-02-2023 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần
29-01-2023 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
22-01-2023 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần
15-01-2023 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
08-01-2023 5 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần
01-01-2023 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần
25-12-2022 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần
18-12-2022 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần
11-12-2022 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần
04-12-2022 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần
27-11-2022 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần
20-11-2022 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
13-11-2022 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần
06-11-2022 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần