Thống kê đầu đuôi XSKT - Bảng đầu đuôi xổ số Kon Tum

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 22-02-2024
Thống kê đầu đuôi xổ số Kon Tum
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Khoảng lần

Thống kê đầu loto xổ số Kon Tum trong vòng 20 lần từ 18/02/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18-02-2024 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần
11-02-2024 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 0 lần
28-01-2024 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 5 lần 5 lần 0 lần 1 lần 0 lần 0 lần
21-01-2024 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần
14-01-2024 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 5 lần 1 lần
07-01-2024 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần
31-12-2023 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần
24-12-2023 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần
03-09-2023 2 lần 6 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 0 lần
27-08-2023 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần
20-08-2023 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần
13-08-2023 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần
06-08-2023 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần
30-07-2023 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần
23-07-2023 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần
16-07-2023 0 lần 0 lần 0 lần 6 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần
09-07-2023 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần
02-07-2023 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần
25-06-2023 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
18-06-2023 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Kon Tum trong vòng 20 lần từ 18/02/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18-02-2024 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần
11-02-2024 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần
28-01-2024 0 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần
21-01-2024 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần
14-01-2024 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần
07-01-2024 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 6 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần
31-12-2023 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 4 lần 4 lần
24-12-2023 0 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 6 lần
03-09-2023 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần
27-08-2023 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
20-08-2023 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần
13-08-2023 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 0 lần
06-08-2023 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần
30-07-2023 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần
23-07-2023 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần
16-07-2023 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần
09-07-2023 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
02-07-2023 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần
25-06-2023 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 5 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần
18-06-2023 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18-02-2024 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần
11-02-2024 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần
28-01-2024 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần
21-01-2024 1 lần 3 lần 0 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần
14-01-2024 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần
07-01-2024 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần
31-12-2023 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần
24-12-2023 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
03-09-2023 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
27-08-2023 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
20-08-2023 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần
13-08-2023 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 6 lần
06-08-2023 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần
30-07-2023 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần
23-07-2023 3 lần 4 lần 0 lần 5 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
16-07-2023 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần
09-07-2023 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần
02-07-2023 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần
25-06-2023 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần
18-06-2023 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 0 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần