Thống kê đầu đuôi XSNT - Bảng đầu đuôi xổ số Ninh Thuận

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 01-04-2023
Thống kê đầu đuôi xổ số Ninh Thuận
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Khoảng lần

Thống kê đầu loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 20 lần từ 31/03/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
31-03-2023 5 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần 0 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần
24-03-2023 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần
17-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
10-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
24-02-2023 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần
17-02-2023 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần
10-02-2023 0 lần 5 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần
03-02-2023 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần
27-01-2023 0 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần
20-01-2023 0 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần
13-01-2023 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 8 lần 2 lần 0 lần
06-01-2023 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần
30-12-2022 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần
23-12-2022 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
16-12-2022 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần
09-12-2022 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 0 lần
02-12-2022 4 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần
25-11-2022 2 lần 0 lần 0 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần
18-11-2022 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
11-11-2022 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 20 lần từ 31/03/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
31-03-2023 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần
24-03-2023 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần
17-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
10-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
24-02-2023 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần
17-02-2023 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần
10-02-2023 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần
03-02-2023 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần
27-01-2023 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần
20-01-2023 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần
13-01-2023 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần
06-01-2023 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần
30-12-2022 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần
23-12-2022 4 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần
16-12-2022 4 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
09-12-2022 0 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần
02-12-2022 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần
25-11-2022 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
18-11-2022 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
11-11-2022 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 5 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
31-03-2023 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần
24-03-2023 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần
17-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
10-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
24-02-2023 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần
17-02-2023 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần
10-02-2023 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần
03-02-2023 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần
27-01-2023 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần
20-01-2023 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần
13-01-2023 2 lần 0 lần 6 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần
06-01-2023 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần
30-12-2022 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần
23-12-2022 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần
16-12-2022 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
09-12-2022 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần
02-12-2022 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần
25-11-2022 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần
18-11-2022 0 lần 2 lần 5 lần 0 lần 0 lần 5 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần
11-11-2022 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần