Thống kê đầu đuôi XSPY - Bảng đầu đuôi xổ số Phú Yên

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 30-03-2023
Thống kê đầu đuôi xổ số Phú Yên
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Khoảng lần

Thống kê đầu loto xổ số Phú Yên trong vòng 20 lần từ 27/03/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27-03-2023 0 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần
20-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
13-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
27-02-2023 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần
20-02-2023 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần
13-02-2023 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần 4 lần 0 lần
06-02-2023 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
30-01-2023 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 0 lần 2 lần 4 lần
23-01-2023 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 0 lần 2 lần 4 lần
16-01-2023 4 lần 0 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần
09-01-2023 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần
02-01-2023 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần
26-12-2022 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần
19-12-2022 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
12-12-2022 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 6 lần
05-12-2022 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần
28-11-2022 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần
21-11-2022 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần 6 lần 1 lần
14-11-2022 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần
07-11-2022 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Phú Yên trong vòng 20 lần từ 27/03/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27-03-2023 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần
20-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
13-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
27-02-2023 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần
20-02-2023 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần
13-02-2023 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần
06-02-2023 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần
30-01-2023 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần
23-01-2023 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần
16-01-2023 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần
09-01-2023 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần
02-01-2023 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần
26-12-2022 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 7 lần 0 lần 2 lần
19-12-2022 2 lần 5 lần 0 lần 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
12-12-2022 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 5 lần 2 lần 0 lần 1 lần
05-12-2022 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần
28-11-2022 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 0 lần 5 lần 0 lần 3 lần 3 lần
21-11-2022 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
14-11-2022 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần
07-11-2022 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27-03-2023 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần
20-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
13-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
27-02-2023 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 4 lần
20-02-2023 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
13-02-2023 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần
06-02-2023 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần
30-01-2023 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần
23-01-2023 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần
16-01-2023 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần
09-01-2023 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
02-01-2023 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần
26-12-2022 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần
19-12-2022 1 lần 3 lần 5 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần
12-12-2022 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần
05-12-2022 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần
28-11-2022 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
21-11-2022 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần
14-11-2022 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần
07-11-2022 3 lần 0 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần