Thống kê đầu đuôi XSPY - Bảng đầu đuôi xổ số Phú Yên

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 22-02-2024
Thống kê đầu đuôi xổ số Phú Yên
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Khoảng lần

Thống kê đầu loto xổ số Phú Yên trong vòng 20 lần từ 19/02/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19-02-2024 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần 2 lần
12-02-2024 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần
29-01-2024 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần
22-01-2024 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần
15-01-2024 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
08-01-2024 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần
01-01-2024 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 6 lần
25-12-2023 0 lần 0 lần 2 lần 6 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 6 lần 1 lần
18-12-2023 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần
04-09-2023 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần
28-08-2023 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần
21-08-2023 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần
14-08-2023 0 lần 6 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần
07-08-2023 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
31-07-2023 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
24-07-2023 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần
17-07-2023 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần
10-07-2023 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần
03-07-2023 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần
26-06-2023 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Phú Yên trong vòng 20 lần từ 19/02/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19-02-2024 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần
12-02-2024 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần
29-01-2024 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 0 lần
22-01-2024 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 6 lần 3 lần
15-01-2024 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần
08-01-2024 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần
01-01-2024 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần 0 lần 4 lần 3 lần
25-12-2023 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần
18-12-2023 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
04-09-2023 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần
28-08-2023 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần
21-08-2023 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
14-08-2023 0 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 6 lần 2 lần 3 lần
07-08-2023 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần
31-07-2023 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần
24-07-2023 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 0 lần
17-07-2023 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần
10-07-2023 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần
03-07-2023 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần
26-06-2023 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 4 lần 3 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19-02-2024 2 lần 0 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần
12-02-2024 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
29-01-2024 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần
22-01-2024 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần
15-01-2024 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần
08-01-2024 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 0 lần 0 lần 2 lần 0 lần 5 lần
01-01-2024 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần
25-12-2023 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần
18-12-2023 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
04-09-2023 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần
28-08-2023 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 6 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần
21-08-2023 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần
14-08-2023 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần
07-08-2023 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần
31-07-2023 3 lần 0 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần
24-07-2023 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần
17-07-2023 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần
10-07-2023 0 lần 1 lần 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần
03-07-2023 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần
26-06-2023 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần