Thống kê đầu đuôi XSQT - Bảng đầu đuôi xổ số Quảng Trị

Hôm nay: Thứ Sáu, Ngày 23-02-2024
Thống kê đầu đuôi xổ số Quảng Trị
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Khoảng lần

Thống kê đầu loto xổ số Quảng Trị trong vòng 20 lần từ 22/02/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
22-02-2024 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần
15-02-2024 1 lần 5 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 0 lần
08-02-2024 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần
01-02-2024 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần
25-01-2024 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần
18-01-2024 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 0 lần 1 lần
11-01-2024 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
04-01-2024 5 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
28-12-2023 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
21-12-2023 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 4 lần
07-09-2023 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 5 lần 0 lần
31-08-2023 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần
24-08-2023 1 lần 0 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 5 lần 4 lần 3 lần
17-08-2023 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần
10-08-2023 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần
03-08-2023 0 lần 1 lần 4 lần 0 lần 5 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần
27-07-2023 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
20-07-2023 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
13-07-2023 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần
06-07-2023 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Quảng Trị trong vòng 20 lần từ 22/02/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
22-02-2024 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần
15-02-2024 5 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần
08-02-2024 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần
01-02-2024 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần
25-01-2024 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
18-01-2024 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần
11-01-2024 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần
04-01-2024 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 0 lần 1 lần
28-12-2023 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần
21-12-2023 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 0 lần 4 lần 4 lần
07-09-2023 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần
31-08-2023 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần
24-08-2023 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần
17-08-2023 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 0 lần 3 lần
10-08-2023 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần
03-08-2023 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
27-07-2023 0 lần 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần
20-07-2023 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
13-07-2023 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần
06-07-2023 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
22-02-2024 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần
15-02-2024 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 0 lần 5 lần 2 lần 2 lần
08-02-2024 2 lần 4 lần 0 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần
01-02-2024 6 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần
25-01-2024 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần
18-01-2024 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
11-01-2024 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
04-01-2024 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần
28-12-2023 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần
21-12-2023 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần
07-09-2023 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần
31-08-2023 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 4 lần 0 lần 4 lần 1 lần
24-08-2023 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần
17-08-2023 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần
10-08-2023 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần
03-08-2023 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần
27-07-2023 3 lần 0 lần 7 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần
20-07-2023 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
13-07-2023 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần
06-07-2023 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 0 lần 1 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần