Thống kê đầu đuôi XSVT - Bảng đầu đuôi xổ số Vũng Tàu

Hôm nay: Thứ Sáu, Ngày 23-02-2024
Thống kê đầu đuôi xổ số Vũng Tàu
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Khoảng lần

Thống kê đầu loto xổ số Vũng Tàu trong vòng 20 lần từ 20/02/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20-02-2024 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần
13-02-2024 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần
30-01-2024 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần
23-01-2024 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần
16-01-2024 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần
09-01-2024 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần
02-01-2024 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần
26-12-2023 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần
19-12-2023 2 lần 6 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần
05-09-2023 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần
29-08-2023 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần
22-08-2023 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần
15-08-2023 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần
08-08-2023 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần
01-08-2023 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần
25-07-2023 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
18-07-2023 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần
11-07-2023 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần
04-07-2023 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần
27-06-2023 0 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 0 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Vũng Tàu trong vòng 20 lần từ 20/02/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20-02-2024 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần
13-02-2024 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần
30-01-2024 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần
23-01-2024 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần
16-01-2024 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
09-01-2024 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 0 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần
02-01-2024 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần
26-12-2023 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
19-12-2023 2 lần 5 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần
05-09-2023 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần
29-08-2023 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần
22-08-2023 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần
15-08-2023 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần
08-08-2023 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
01-08-2023 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 0 lần 1 lần
25-07-2023 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần
18-07-2023 1 lần 1 lần 7 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần
11-07-2023 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần
04-07-2023 0 lần 1 lần 2 lần 5 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
27-06-2023 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20-02-2024 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
13-02-2024 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
30-01-2024 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 0 lần 5 lần 0 lần
23-01-2024 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần
16-01-2024 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 5 lần 0 lần 0 lần 2 lần
09-01-2024 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần
02-01-2024 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần
26-12-2023 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần
19-12-2023 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
05-09-2023 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần
29-08-2023 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
22-08-2023 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần
15-08-2023 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
08-08-2023 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần
01-08-2023 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần
25-07-2023 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 7 lần 2 lần
18-07-2023 0 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 6 lần 1 lần
11-07-2023 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần
04-07-2023 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần
27-06-2023 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 6 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần